Certificering

Kwaliteit & Certificering

ISO, NEN- en VCA (**) -normen dienen bij Aalbers Installatietechniek als ondergrens voor een integraal kwaliteits-, veiligheids- en ARBO systeem. 

Kwaliteitsbeleid

De laatste jaren zijn er veranderingen waar te nemen in de omgeving waarbinnen, Aalbers Installatietechniek zich beweegt. Om de marktpositie op lange termijn te kunnen behouden dient men steeds vaker een concurrerend beleid te voeren op gebied van kwaliteit, prijs en betrouwbaarheid.


Daarnaast vormen strengere regels van de overheid met betrekking tot het milieu, het veiliger werken en de terugdringing van het ziekteverzuim en arbeids- ongeschiktheid, een constante bedreiging voor deze marktpositie. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat certificering van het veiligheidsbeleid voor Aalbers Installatietechniek volgens V.C.A. (Veiligheids Checklist Aannemers)- normen noodzakelijk is geworden.


Op basis hiervan heeft de directie besloten een zogenaamd Kwaliteit, Gezondheids, - en Milieusysteem, (K.V.G.M.-systeem) in te voeren welke bestaat uit een geheel van regels en procedures die een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk moeten maken. Hiermee kan richting worden gegeven aan de inspanningen die moeten worden verricht op het gebied van veiligheid, milieu, welzijn en gezondheid.


Door onderhoud van dit systeem kan Aalbers Installatietechniek ook in de toekomst blijven voldoen aan de eisen, wensen en richtlijnen van de overheden, opdrachtgevers en andere belanghebbenden zodat de huidige marktpositie kan blijven behouden.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat KVGM binnen ons bedrijf de HOOGSTE prioriteit heeft. 


Downloads
Aalbers
Twitter
Nieuwbouw 53 gasloze woningen De Kleine Hortus in Groningen. In opdracht van Van Wijnen Groningen....
Werkzaamheden gestart 31 Nul Op de Meter woningen Rietoevers in Groningen. De woningen worden gasloos duurzaam verw… https://t.co/KBOBew0IVX...
RT @vvnieuwbuinen: NIEUWE HOOFDTRAINER M.I.V. SEIZOEN 2019/2020 Eric Prins wordt m.i.v. het seizoen 2019-2020 de nieuwe hoofdtrainer van vv…...