Atech Energiemodule

Gasloos verwarmen voor renovatie- en nieuwbouw projecten.

De door Aalbers zelf ontwikkelde Atech Energiemodule, is een compacte module waarin alle installatiecomponenten voor duurzame energielevering en opwekking, op efficiënte en slimme wijze zijn samengebracht in één totaalconcept.

Met deze module kunnen woningen in zeer korte tijd worden verduurzaamd naar NOM, BENG of energieneutraal. Door modulaire prefab levering, realiseren we hiermee een veel kortere bouwtijd en worden faalkosten geminimaliseerd.  Meer info www.atechenergy.nl