Nieuws...!

Nieuwbouw Dichtershof Assen

Opdrachtgever: St. Woningbeheer Assen
Architect: KAW Architecten, Groningen
Hoofdaannemer: Hendriks, Assen
El, MV & sanitarie instal.: Aalbers

In opdracht van Stichting Woningbeheer Assen worden zo'n 268 woningen gebouwd, op een locatie nabij het centrum van Assen. De bestaande woonwijk is volledig gesloopt, alleen de naam blijft bestaan: de Dichtershof.

Elke strook bestaat uit meerdere woningtypologieën: rijhuizen, appartementen en een bijzondere woonvorm. De strokenbouw staat garant voor goede plattegronden en oriëntatie; een beproefde thematiek van de Modernen. Het wonen is gericht op de groene straat. Parkeren wordt op eigen terrein gerealiseerd. De appartementen, geschikt voor senioren, worden ontsloten door een beschutte galerij. De rijwoningen zijn door de ruime maatvoering in de (verkeers)ruimten levensloopbestendig te maken.

De nieuwbouw wordt voor bijna 70% gerealiseerd in de sociale huur. Met deze nieuwbouw komt de SWA tegemoet aan de grote vraag naar (betaalbare) seniorenwoningen in Assen, op een zeer centrale locatie in de stad.

Start bouw: januari  2006