Nieuws...!

Certificering bodem-gekoppelde warmtepompen

BRL 6000-21 certificaat voor installatie van warmtepompen

Per 1 oktober 2014 geldt er een verplichte certificering voor het installeren van bodemenergiesystemen met warmtepompen. Aalbers heeft de benodigde BRL certificering hiervoor behaald per 1-11-2019. Hierdoor mogen we in eigen beheer bodemgekoppelde warmtepomp installaties ontwerpen, aanleggen en beheren.