Nieuws...!

Nieuwbouw 36 woningen Meerstad

In opdracht van bouwbedrijf Kooi realiseren we de technische installaties in 36 woningen Meerstad bij Groningen.

Rij vanaf de sluis De Zeilen in en je merkt dat De Vossenburglaan zich hier verbreedt. In de bocht van deze groene laan realiseren wij een lint van gevarieerde eengezinswoningen van het project Driemaster. Het gaat om 36 woningen in drie verschillende typen: hoekwoningen, tussenwoningen en halfvrijstaande woningen. De architectuur is robuust, met verspringende voorgevels en een mix van hoge puntdaken en platte daken. Elke woning heeft een individueel karakter en lijkt apart ontworpen. Diepe tuinen op de zonzijde passen bij het groen-stedelijke karakter van deze woonomgeving. Diepe achtertuinen en houten bergingen met pergola’s boven de parkeervakken versterken die beleving. Hi