Nieuws...!

Nieuwbouw duurzaam wegensteunpunt Assen

 

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Hoofd aannemer: Geveke Bouw, Groningen
Adviseur: AMIC Installation Consultancy, Zaandam
E&W installaties: Aalbers
Oplevering: januari 2014

 

In opdracht van Geveke Bouw installeert Aalbers de gehele E,W en regel installaties voor dit project.

De W-technische voorzieningen omvat een nieuw aangelegde “natzoutinstallatie”. Het zout wat op de wegen gestrooid wordt is het zogenoemde “natzout”. Dit betreft zout gemengd met water. Het water wat hiervoor gebruikt wordt is afkomstig uit een nieuw aangelegd bronsysteem.
De zoutoplosser die hiervoor benodigd is, is een hergebruikte installatie.  Vanuit de oplosser wordt het natzout in buffertank(s) gepompt,  de buffertank(s) voorziet de werktank van natzout. De strooiwagens staan opgesteld onder de overkapping, aan de wand van deze overkapping is een vulleiding geplaatst die is aangesloten op de werktank. Met behulp van deze vulleiding worden de strooiers gevuld. De tanks zijn in het talud achter de overkapping geplaatst.

Naast het leveren van water voor het natzout wordt het bronsysteem gebruikt voor het afspoelen van de voertuigen bij de dubbele wasplaats. De toegepaste HD-reiniger is tevens een hergebruikte installatie.
De hiervoor benodigde installatie staan opgesteld in een techniekruimte in de overkapping.
De ventilatie geschiedt middels balansventilatie met warmteterugwinning.


De E-technische voorzieningen omvat de gehele E-installatie (licht-, kracht-, zwakstroom- en beveiligingsinstallatie) voor de gladheidsbestrijding, zoals kracht voedingen voor de strooiers en de voorzieningen ten behoeve van de kantine. Tevens behoort de terreinverlichting en bewaking tot de omvang van het project. De gehele elektrotechnische installatie wordt gevoed vanuit de HKL van het kantoor gebouw van de Rijkswaterstaat.

Door het toepassen van circa 230 m2 photovoltaïsche panelen wordt een groot gedeelte van de benodigde elektriciteit voor het terrein duurzaam opgewekt.