Nieuws...!

Gezondheidscentrum opgeleverd in Uithuizen

Bouwkundig aann.: Gebr. Benus,Uithuizen
Opdrachtgever: Woongroep Marenland
Architect: KAW, Groningen
E en san. install.: Aalbers
Oplevering: aug 2008

Oude situatie
Omsloten door de Havenweg, Brouwerijstraat en Ulbrandahof ligt de voormalige LTS van Uithuizen. Een gebouw met herinneringen. Veel bewoners van Uithuizen zijn hier immers jaren naar school gegaan. De laatste jaren is het in gebruik als kunstuitleencentrum, werkvoorzieningschap en als postdistributiecentrum, maar de herinneringen blijven. En dat maakt het tot een bijzondere plek.

De geschiedenis en de herinneringen vragen om een delicate aanpak van dit gebouw. Omdat er een grote vraag is naar goede woningbouwlocaties en een locatie voor een gezondheidscentrum is er een plan gemaakt om woningbouw en zorgvoorzieningen te creëren. Het plan is zo gemaakt dat een groot deel van de voormalige LTS ingrijpend wordt gerenoveerd. De nieuwbouw sluit naadloos aan op de karakteristieke LTS en de woningen uit de jaren 30 die er omheen staan.

KAW Architecten heeft onderzoek gedaan op welke wijze de LTS-locatie herontwikkeld kon worden. Randvoorwaarden waren het behoud van (delen) van de LTS, bouwen voor senioren en het toevoegen van zorgvoorzieningen.

Nieuwe situatie
KAW is tot een ontwerp gekomen waarbij sloop, nieuwbouw en renovatie aan de orde komen. Allereerst hebben zij gekeken naar de ruimtelijke invulling. Om het gebied en de Ulbrandahof goed  te ontsluiten zal een nieuwe weg worden aangelegd die loopt van de Havendwarsweg naar de Ulbrandahof. Aan de rechterzijde van de weg ligt de voormalige LTS die zal worden gerenoveerd voor het nieuw op te zetten gezondheidscentrum. De westelijke vleugel van de LTS zal worden vervangen door aantrekkelijke huurappartementen in twee bouwlagen. Achter de LTS komt een nieuw complex met 16 comfortabele huurappartementen. Aan de linkerzijde van de weg komen 10 vrije kavels die aansluiten op de verkaveling van de woningen aan de Havenweg.

Gebouwen
De oude werkplaats, smederij en het hoofdgebouw van de LTS worden behouden. De oude werkplaats en de smederij worden ingrijpend gerenoveerd en zullen plaats bieden aan een gezondheidscentrum (huisarts, fysiotherapeut, LAB- Noord etc). Bezoekers van het gezondheidscentrum kunnen zowel voor als naast het gezondheidscentrum parkeren.

In het te renoveren oude hoofdgebouw komen drie appartementen met een gemeenschappelijke ruimte en bergingen.

Aan het oude hoofdgebouw wordt een nieuwe vleugel gebouwd waarin 8 aantrekkelijke appartementen komen die geschikt zijn voor senioren. De nieuwe vleugel zal aansluiten bij de architectuur van de voormalige LTS. De bewoners kunnen parkeren in een ruime parkeergarage.Achter de LTS wordt een nieuw complex gebouwd met 16 appartementen die geschikt zijn voor senioren. Onder dit gebouw bevindt zich een ruime parkeergarage waar alle bewoners kunnen parkeren.

Aan de oostzijde van de nieuwe weg zullen 10 vrije kavels worden uitgegeven. Voor de woningen die hierop gebouwd kunnen worden is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin staan vereisten over dakvorm, materialen en kleuren vastgesteld. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de woningen binnen het beeld van de locatie passen. Deze vrije kavels worden door de gemeente uitgegeven.