Nieuws...!

Woonzorgcentrum Veendam in gebruik genomen

Opdrachtgever: Acantus
Architect: Haijkens Jansma Kremer, Groningen
Hoofdaannemer: Paas, Nieuw Buinen
E & W, ICT: Aalbers

63 woningen + 49 woningen
Basisschool Noorderbreedte
Kantoren
Wijkcentrum
Horeca

Op 23 juni opende het eerste multifunctionele centrum in Veendam haar deuren. Die dag werd de naam onthuld van het nieuwe gebouw aan het Boven Westerdiep: De Breehorn.

Op deze locatie stond eerder het verzorgingshuis van Meander, voorheen ‘Huize Moria’.Acantus Vastgoed realiseerde hier een eigentijds multifunctioneel centrum waarin gewoond, gewerkt en geleefd wordt. Een dergelijk centrum is een nieuwe naam voor een nieuwe vorm van samenleven. Het is een woonvoorziening voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen en een ontmoetingsplaats en voorziening voor zorg en recreatie voor de bewoners van de omliggende wijken.

 Concreet leidt dit tot het inrichten van 1 loket in de wijk, in de vorm van een multifunctioneel centrum, waar wonen, zorg en welzijn dicht bij elkaar liggen. Allerlei instanties, die werkzaam zijn op deze terreinen bieden achter dit loket de dienstverlening.

Meander biedt als zorginstelling de kennis op het gebied van zorg- en dienstverlening. Welzijnsinstelling Compaen betrekt de wijk bij het centrum door middel van het buurtkantoor, wat ook een plek heeft gekregen in het multifunctionele centrum. Visio- de Brink biedt slechtziende bewoners van het MFC ondersteuning.