Nieuws...!

BIM engineering project De Rozentuin

Als innovatief ketenpartner van oa Van Wijnen, werken wij onze projecten volledig uit in BIM. Hiermee sluiten we naadloos en efficiënt aan in het gehele bouwproces.

Naast ontwerp van de installaties halen we ook onze prefab installaties 1 op1 uit het BIM-model.

De prefab functionaliteit in combinatie met BIM is een enorme stap voorwaarts  en geeft gelijk de voordelen die we hiermee bereiken. Ook bestellen we direct vanuit het model de materialen.

Dit zorgt uiteindelijk voor een kortere doorlooptijd, transparantie, een heldere communicatie en tijdwinst. De grootste winst zien we terug in besparing op montage uren op de bouwplaats. Voorjaar 2021 gaan we starten met project De Rozentuin in Beetsterzwaag. Onze BIM engineers hebben hun werkzaamheden inmiddels afgerond.#aalbersbrengtenergie #BIM #ketenpartner #innovatie