Nieuws...!

Van BIM ontwerp naar prefab productie

Prefab materiaal containers startklaar voor diverse nieuwe projecten. In mei zal op diverse nieuwe woningbouw projecten worden gestart. Met prefab montage kunnen we een kortere doorlooptijd behalen op deze projecten. Doordat Just in Time wordt geleverd, kan optimaal worden ingespeeld op de planning van het bouwproces. Hiermee is een snelle bouwtijd gewaarborgd en worden faalkosten tot een minimum gereduceerd. 
De grootste winst zien we terug in besparing op montage uren op de bouwplaats.

Peter Schaap, 3D BIM engineer bij Aalbers:  “Echte tijdswinst in BIM komt zodra je ook de prefabtekeningen uit je BIM-model haalt."
Op die manier komen ze 1-op-1 uit de installatie. Omdat wij in projecten met concept- en seriematige woningen werken en veel basis prefabtekeningen/bestellijsten toepassen, is dit voor ons ideaal. De prefab functionaliteit in BIM is voor ons een enorme vooruitgang. Producten bestellen we direct vanuit het model. Installaties in seriematige woningbouw zijn vrij transparant qua berekeningen. Bovendien is het prettig om aan de opdrachtgever te laten zien dat het model klopt."   

Onze prefab PVC productie is direct aan ons BIM model gekoppeld, waardoor ontwerp en productie naadloos uit het BIM model wordt geproduceerd.